Cơ cấu tổ chức nhà trường

Đăng lúc: 09:44:45 27/03/2020 (GMT+7)

 
  1. BGH

TT

Họ  và tên

Năm sinh

TĐĐT

Chức vụ

Ghi chú

1

Nguyễn Văn Ninh

20/09/1975

Th sĩ QLGD

   Hiệu trưởng

ninh74@gmail.com

2

Nguyễn Thị Hiền

20/06/1976

ĐHSP

   Hiệu phó

hienthanhanh@gmail.com

  1. TỔ CHUYÊN MÔN TỔ II (4, 5 ) 

TT

Họ  và tên

Năm sinh

TĐĐT

TĐCM

Ghi chú

1

Đỗ Thị Trâm

10/8/1976

ĐHSP

GVG Huyện

Tổ phó

CNL 4B

2

Hoàng Thị Quỳnh

11/02/1978

ĐHSP

GVG Huyện

Tổ trưởng

CNL 5A

3

Đỗ Thị Quyên

2/5/1977

ĐHSP

GVG Tỉnh

TKHĐ, CNL 5B

4

Lê Thị Hằng

26/03/1987

ĐHSP

  T Anh, (Hợp đồng)

Dạy T Anh

5

Trần Đức Hoà

26/12/1976

ĐHSP

GVG

CNL 4A

6

Lê Thị Liên

2/2/1983

ĐHTV

CBTV

CBTV

7

Nguyễn Thanh Sơn

05/6/1981

ĐHSP TDTT

GV Thể dục

GV Thể dục

8

Nguyễn Quỳnh Lê

25/02/1988

ĐHSPNN

GV T Anh

Dạy T Anh

9

Nguyễn Thị Vân

25/6/1977

ĐHSP

GVVH

 

3.     TỔ CHUYÊN MÔN  TỔ I (  1, 2, 3 )

TT

Họ  và tên

Năm sinh

TĐĐT

TĐCM

Ghi chú

1

Lê Thị Thu

25/08/1978

ĐHSP

   GVG Huyện

CNL 1A

2

Nguyễn Thị Huệ

20/06/1974

ĐHSP

   GVG

CNL 2B

3

Hoàng Thị Loan

6/10/1967

ĐHSP

   GVG Huyện

CNL 2A

4

Nguyễn Thị Tuyết

20/12/1971

ĐHSP

GVG Huyện

Tổ trưởng

CN 2C

5

Bùi Thị Thanh Hương

17/11/1975

ĐHSP

GVG Huyện

Tổ phó, CN 3A

6

Nguyễn Thị Long

15/02/1978

ĐHSP

GVG Huyện

CNL 3B

7

Nguyễn Thị Lắm

03/02/1978

CĐSP

CNL 1C

8

Lê Thị Hương Giang

2/9/1975

ĐHSP

GV

CNL 1B

9

Trần Thị Thu Hà

28/7/1984

ĐHSP MT

GV

 Mĩ thuật

10

Nguyễn Thị Vân Anh

15/6/1978

ĐHSP

GV

CN 3B

                        

 

 

 

 

 

 

Quê tôi

 

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
24995